Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

inngang - øst

Ledig stilling - programrettleiar/flyktningkons. v/ KF Flora Innvandrarsenter

Flora kommune

Om teneste og stilling

KF Innvandrarsenteret i Flora skal tilsette programrettleiar/flyktningkonsulent i 100 % fast stilling frå 1.august 2018. Sjå meir om Innvandrarsenteret på innvandrarsenteret.no
Programrettleiaren jobbar i hovudsak med oppfølging av deltakarar i introduksjonsprogram. Målsettinga med introduksjonsprogrammet er å få deltakaren over til vanleg arbeid eller ordinær skulegang etter to år. Deltakarane er vaksne flyktningar som blir busette i kommunen, anten frå asylmottak, som overføringsflyktningar i samarbeid med UNHCR eller etter familiegjenforening. Jobben vil medføre kartlegging og utarbeiding av individuell plan, sakshandsaming, oppfølging av deltakarane i ulike tiltak og utstrakt samarbeid med norsklærarar, praksisplassar og offentlege etatar. Informasjon om og rettleiing i samfunnsfaglege emne er sentralt. God kontakt med offentlege og private arbeidsgivarar i kommunen er viktig. Arbeidet omfattar også hjelp til registrering hos politi og folkeregister, kontakt med UDI, oppretting av bankkonto, m.m., og ev. kontakt med barnehage og skule dersom deltakaren har barn, og oppfølging av saker med familiegjenforening. Kjennskap til nasjonal og internasjonal flyktningpolitikk er ein fordel.
Til stillinga ønsker vi ein person med relevant utdanning på høgskulenivå, gjerne med veiledingskompetanse og/eller fleirkulturell kompetanse og erfaring. Vi oppfordrar spesielt menn til å søke. Vi legg vekt på fleksibilitet, vilje til læring og godt humør

Søknadsfrist: 15.05.18

Arbeidsgiver: FLORA KOMMUNE

Sted: Flora kommune ledig stilling ved KF Innvandrarsenteret

 

Slide background

KONTAKT OSS


BESØKSADRESSE:
Florø Idrettssenter
Professor Gjelsvikvegen 20
6906 Florø


POSTADRESSE:
Markegata 51, 6905 Florø
57 75 66 60 - telefon
57 75 66 61 - faks

e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

org.nr 971 362 030


Kontaktskjema

Facebook side

Kart


Slide background

KONTAKT OSS


BESØKSADRESSE:
Florø Idrettssenter
Professor Gjelsvikvegen 20
6906 Florø


POSTADRESSE:
Markegata 51, 6905 Florø
57 75 66 60 - telefon
57 75 66 61 - faks

e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

org.nr 971 362 030


Kontaktskjema

Facebook side

Kart