KF Innvandrarsenteret har ansvaret for:

Integrering av innvandrarar, kommunikasjon med innvandrarar, levere tenester til innvandrarar og flyktningar.
Ansvaret for mottak av flyktningar / innvandrarar er delt inn i tre avdelingar med eigne ansvarsområde:

  1. Integreringsavdelinga
  2. Vaksen-opplæringa

 Senteret har eigne tilsette. Innvandrarsenteret er eit kommunalt føretak med ein årleg omsetnad på vel 80 mill. kr.

Årsmeldingen 2017 - ligger her

Daglig leder er Arild Melvær, telefon 41534964
e-post Kontakt Arild Melvær

arild melver 

Created by SJL Creations, see more on http://www.sjlcreations.be